TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Zoznam pracovných ponúk firmy

Sales Representative  (Obchod)
•• Vedenie obchodných ?inností predaja IT systémov a služieb •• Spolupráca so stálymi kontaktmi, optimalizácia predajných kanálov •• Vytváranie a vyh?adávanie obchodných príležitostí •• Príprava a navrhovanie riešení pre zákazníkov •• Proaktívna obchodná ?innos? pod?a filozofie, kde zákazník je na prvom mieste •• Prípravy cenových kalkulácií a ponúk •• Komunikácia v rámci spolo?nosti a partnerskej siete •• Obchodná korešpondencia so zákazníkmi a udržovanie vz?ahov •• Tvorba objednávok a faktúr pre klientov
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Risk Analyst Senior  (Bankovníctvo)
•• Posudzovanie a vyhodnocovanie obchodných plánov, platobnej schopnosti klientov a finan?ných transakcií •• Tvorba finan?ných plánov, odvetvových analýz, analyzovanie trhu •• Navrhovanie štruktúry projektov z h?adiska rizík a obchodného financovania •• Vypracovanie Cash Flow projekcií a monitorovanie klientskeho portfólia •• Aktívna komunikácia s manažmentom spolo?nosti a s klientmi
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Area Sales Manager  (Telekomunikácie)
•• Spracovanie trhu vo všetkých zverených teritóriách (Slovenská republika a zahrani?ie) •• Spolupráca so stálymi kontaktmi, optimalizácia predajných kanálov •• Akvizi?ná ?innos?, vytváranie dopytov na produkty spolo?nosti •• Monitorovanie a vyhodnocovanie dynamiky trhu, podávanie podnetov k vývoju nových výrobkov •• Proaktívna obchodná ?innos? pod?a filozofie, kde zákazník je na prvom mieste •• Identifikácia obchodných príležitostí a podpora obchodných partnerov •• Komunikácia v rámci spolo?nosti a partnerskej siete •• Sledovanie konkuren?ných produktov a obchodných kanálov •• Zaistenie technickej podpory, vlastná prezentácia produktu
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Procesný inžinier - špecialista  (Výroba)
•• Plánovanie, navrhovanie, príprava a hodnotenie výrobných procesov •• Príprava výrobných dokumentácií s návrhmi použitia materiálov •• Analýzy vnútorných a zákazníckych výkresov •• Analyzovanie výkresových dokumentácií •• Zabezpe?ovanie tréningov a školení pred zavedením nových procesov •• Monitorovanie výrobných procesov s následným zlepšovaním výroby
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Žiadne ďalšie strany

Prehľad kategórií

© 2023 Praca.in
Top partneri Pravidlá používania Ochrana osobných údajov