TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Detaily o ponuke práce
Zmenový majster
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Kategórie/a:
  Elektrotechnika a energetika
  Výroba
Náplň práce:
  - riadenie pracovného kolektívu a dbanie na osobný rast zamestnancov, tvorba teamu na spolo?né riešenie pridelených náro?ných úloh - personálna práca v rámci svojho útvaru (spracovanie mzdových podkladov, navrhovanie osobného mzdového ohodnotenia, dodržiavanie ?erpania nad?asov) - rozhodovanie za prerozdelenie zdrojov na jednotlivých oddeleniach - zodpovedá za vecné a ?asové plnenie plánu výroby, prijíma ú?inné opatrenie pri nesplnení plánu, prijíma a realizuje nápravné opatrenia a následne rozhoduje o finan?nom postihu za zavinenie nepodarkov, denne sa zú?ast?uje na pravidelných poradách o nepodarkoch - je zodpovedný za technologickú ?innos?, zmenové riadenie výrobnej dokumentácie a výkresovej dokumentácie, je zodpovedný za dodržiavanie technologickej disciplíny a dodržiavanie zásad BOZP - správne vedie evidenciu nedokon?enej výroby, hmoty a súlad medzi eviden?ným a fyzickým stavom, správne vykonáva inventúru nedokon?enej výroby a hmôt - dodržiava minimálne zásoby výmurovky potrebnej na opravu mlecích bubnov - dodržiava režijné náklady strediska v rámci svojho útvaru, aktívne sa zú?ast?uje tvorby ro?ného plánu a rozpo?tu, je zodpovedný za zverený inventár - je zodpovedný za ochranu elektronických dát - je zodpovedný za udržiavanie ?istoty a poriadku na pracovisku
Obdobie zverejnenia:
  1 mesiac
Druh p. pomeru:
  Hlavný pracovný pomer
Dĺžka p. pomeru:
  Na dobu neurčitú
Ponúkaný plat:
  Dohodou SKK
Iné výhody
  - práca v medzinárodnej spolo?nosti - ostatné benefity pri osobnom pohovore
Miesto výkonu:
  Nitra
Termín nástupu:
  dohodou
Informácie pre uchádzača
  Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite prosím štruktúrovaný životopis na uvedenú adresu, mailom alebo faxom. Kontaktova? budeme len vybraných uchádza?ov, ktorí sp??ajú všetky kritériá. V zmysle Zákona NR SR ?. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, kandidát zaslaním svojich osobných materiálov dáva našej personálnej agentúre súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za ú?elom sprostredkovania zamestnania a súhlasí, aby za ú?elom zabezpe?enia zamestnania poskytla spolo?nos? Activ Agency, s.r.o. údaje tretím osobám.

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie:
    Stredoškolské s maturitou
Zameranie:
  technický
Požadovaná prax:
  áno
Pozícia je vhodnejšia pre:
  nezáleží
Vhodná pre absolventa:
  nie
Jazykové znalosti:
Počítačové znalosti:
  MS Windows - Pokročilý
  MS Outlook - Pokročilý
Vodičský preukaz:
  B, 
Ostatné informácie
  práca sa vykonáva v ?abe (15 km od Nitry)


O firme
Charakteristika:
  Práca v zahrani?í a na Slovensku. Anglicko,Írsko,Grécko,Cyprus,USA
Oblasť podnikania:
  Služby
Adresa:
  Activ agency s.r.o.
  Družstevná 18
  949 01 Nitra
  info@activ.sk
  


Máte záujem? Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
Späť
Prehľad kategórií

© 2023 Praca.in