TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Detaily o ponuke práce
Zbieranie zeleniny v Anglicku - nie je potrebná znalos? jazyka !!!
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Kategórie/a:
  Výroba
Náplň práce:
  Zber zeleniny pre anglického zamestnávate?a, ktorý patrí medzi vedúcich dodávate?ov v potravinárskej oblasti pre supermarkety, výrobcov a ve?koobchody (importérov i exportérov). Zameriava sa na pestovanie, spracovanie a predaj šalátov a zeleniny. Ro?ný obrat firmy presahuje 200 mil. GBP, spolo?nos? sa pýši moderným vybavením a technológiami. Na farme pracuje cca 600 ?udí v skupinách po 16 ?udí. Pracovný ?as závisí na objednávkach a po?así - ak je po?asie dobré a objednávky sú vyššie, pracuje sa aj 14 hod denne. - ak ve?a a husto prší, pracovníci ostávajú doma, prípadne idú na pole neskôr, ak sa po?asie zlepší Priemerný pracovný ?as je 40 – 60 hod týždenne.
Obdobie zverejnenia:
  1 mesiac
Druh p. pomeru:
  Hlavný pracovný pomer
Dĺžka p. pomeru:
  Do 6 mesiacov
Ponúkaný plat:
  Dohodou GBP
Iné výhody
  Plat : 5,52 GBP až 7,50 GBP/hod
Miesto výkonu:
  Veľká Británia
Termín nástupu:
  ihne?
Informácie pre uchádzača
  - mzda je úkolová - minimálna mzda je 5,52 GBP až 7,50 GBP/hod, nad?asy nad 39 hodín sú hodnotené sadzbou 8,28 GBP/hod. - na farme je internet, televízne miestnosti, každý týžde? sa organizujú výlety do Londýna, alebo iných atraktívnych miest - adepti prichádzajú nastupujú na pracovný pobyt vždy v nede?u – v pondelok s nimi zamestnávate? vybaví formality ako zaškolenie a informácie o práci a lokalite, bankový ú?et, registrácia na Home Office (92 GBP, strhnuté z platu v priebehu ?alších týžd?ov/, registrácia v zdravotníckom centre, vybavenie prihlásenia na da?ovom úrade - do práce sa nastupuje v utorok, najneskôr v stredu.Ak by došlo k odloženiu nástupu do práce, zamestnávate? nestrháva za ubytovanie a poskytne stravenky zdarma (nie po?as bežiaceho pracovného pomeru!) - zamestnávate? poskytuje ochranný odev, obuv si je potrebné donies?, alebo kúpi? (6,50 GBP) - registrácia pre tieto pozície je v GWA zdarma! - anglický jazyk nie je potrebný! - vhodné pre skupiny i pre študentov!

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie:
    Nezáleží
Požadovaná prax:
  nie
Pozícia je vhodnejšia pre:
  nezáleží
Vhodná pre absolventa:
  áno
Jazykové znalosti:
Počítačové znalosti:
Vodičský preukaz:
  
Ostatné informácie
  - uprednostnení sú muži, príležitostne sú akceptované i ženy, vo veku od 18 rokov – s preferenciou do 35 rokov - dobrý zdravotný stav je podmienkou. - v prípade, že je niektorý z pracovníkov pomalý, a nekooperuje zo zvyškom skupiny je 2x upozornený, ak svoj výkon nezlepší, zamestnávate? mu vypovie zmluvu ! - okrem depozitu je potrebné ma? hotovos? na prvé 2 týždne na stravu, prvá výplata je po 2 týžd?och, potom je vyplácanie týždenne na bankový ú?et, alebo šekom, pokia? adepti ú?et ešte nemajú. Šeky sú vymenite?né v každej banke - uchádza? musí by? pripravený akceptova? fyzicky náro?nú prácu a by? pripravený býva? v priestore, kde sa pohybuje a žije ve?a ?udí. - práca je fyzicky náro?ná, preto každý adept musí tento fakt akceptova? ako prvý. ?asto sa pracuje i za slabého daž?a.


O firme
Charakteristika:
  GWA poskytuje svojim klientom široký výber služieb na slovenskom aj zahrani?nom trhu tak v oblasti personalistiky ako aj cestovného ruchu už od roku 1997. Zaoberáme sa sprostredkovaním pracovných pobytov, brigád, Au Pair pobytov a sezónnych prác v zahrani?í. Sme držite?om licencie pre sprostredkovanie zamestnania za úhradu a ADZ udelenej ÚPSVaR.
Oblasť podnikania:
  Ľudské zdroje a personalistika
Adresa:
  GWA, s.r.o.
  Letná 47
  052 01 Spišská Nová Ves
  work@gwa.sk
  www.gwa.sk


Máte záujem? Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
Späť
Prehľad kategórií

© 2023 Praca.in