TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Zoznam pracovných ponúk firmy

Výrobný pracovník  (Automobilový priemysel)
Práca na výrobnej linke závodu lakov?a na rôznych pracoviskách - linka jemného alebo hrubého utes?ovania, - suché alebo mokré brúsenie, - práca v striekacích kabínach, - linka kone?ných úprav, - ?ierne páskovanie, - voskovanie.
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Autoklampiar - opravár laku  (Automobilový priemysel)
- Klampiarske a lakýrnicke opravy v závode lakov?a - Vykonávanie opráv deformovaných karosérií, vypuklín, prelia?in klampiarenskými nástrojmi - Oprava nesprávnych spojov, vymedzovanie vôl a medzier medzi plechmi
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Retušér laku - opravné lakovanie  (Automobilový priemysel)
Vykonávanie drobných opráv na karosérii a laku, retuše deformácií, škrabancov, kvalitatívne problematických oblastí
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Špecialista - lakov?a (inžinierska sekcia)  (Administratíva)
- Aktualizácie process sheetov (popisov a štandardov do výroby) - Zvyšovanie kvality (nápravné opatrenia a ich zavedenie do praxe) - Zlepšovanie procesu
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
SAP Consultant (PP, MM, PM)  (Administratíva)
- SAP module consulting (PP, MM, PM) - SAP configuration - ABAP Programming
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Network Administrator  (Administratíva)
Responsible for the configuration, administration and troubleshooting of the network infrastructure
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
SAP ABAP Programmer  (Administratíva)
SAP system management
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Oracle DB Administrator  (Administratíva)
Oracle database administration and management SQL*Plus, SQL programing
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Operátor - údržba  (Automobilový priemysel)
Technické práce na oddelení údržby.
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Špecialista pre údržbu  (Automobilový priemysel)
- Starostlivos? o výrobné linky a zariadenia - Plánovanie a koordinácia úloh údržby - Tvorba plánov preventívnej údržby výrobných zariadení - Analýza a navrhovanie riešení problémov v procese údržby a ich realizácia - Komunikácia s dodávate?mi technológií, náhradných dielov a materiálu - Kontrola technickej dokumentácie
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
PR Specialist  (Automobilový priemysel)
- Administratívna a organiza?ná podpora tímu PR pri príprave externých a interných podujatí - Zhotovovanie audio-video záznamov na podujatiach - Grafické spracovanie fotografií - Spolupodie?anie sa na tvorbe interného ?asopisu - Úpravy v administrátorskej ?asti firemnej webstránky - Spoluú?as? pri príprave prezentácií o spolo?nosti
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Operátor - výroba motorov, CNC stroje  (Automobilový priemysel)
- nastavovanie CNC strojov, údržba a kontrola výrobneho procesu, jednotlivých strojov ako sú?asti výrobných liniek - ur?ených pre výrobu hlavných sú?astí motorov - výroba a opracovanie bloku motora, hlavy motora a hriadele
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Špecialista - civilná ochrana, obrana a ochrana objektu  (Automobilový priemysel)
- zákonné normy súvisiace s civilnou ochranou - vyšetrovanie a operatívna práca - komunikácia s orgánmi štátnej moci a správy - zabezpe?enie akcií organizovaných KMS (VIP návštevy a pod.) - metodická a kontrolná ?innos? smerom k SBS - participácia na tvorbe vnútorných bezpe?nostných noriem - plnenie úloh v zmysle náplne práce oddelenia
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Senior operátor kompresorov a HVAC  (Automobilový priemysel)
- Zabezpe?enie prevádzky a údržby kompresorov, kotolní, vzduchotechniky, SHZ, potrubných priemyselných rozvodov (plyn, voda, stla?ený vzduch, at?.) - Koordinácia externej spolo?nosti
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Špecialista pre nákup dielov ( chasis, body)  (Automobilový priemysel)
- Výber dodávate?ov pre jednotlivé diely automobilu (podvozky, prevodovky, karosérie, interiér/exteriér) - Posudzovanie kvalitatívnych parametrov dodávaných dielov a ich výrobných nákladov - Zodpovednos? za plynulos? výroby po?as vývojových fáz v zmysle plynulosti dodávok - Úzka spolupráca s oddeleniami Kvalita a Manažment výroby
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Strana: z 2 | Strany: << ( 1  2 ) >>

Prehľad kategórií

© 2023 Praca.in