TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Detaily o ponuke práce
Pracovník na farme vo Švaj?iarsku
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Kategórie/a:
  Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Náplň práce:
  Práca na farmách vo Švaj?iarsku je špecifická svojou nápl?ou a životom priamo na farme. Každá farma je individuálna, má svoj režim, pravidlá a požiadavky na zru?nos?. Pracuje sa na rastlinných, ale aj živo?íšnych farmách, v ponuke farmárov sú aj farmy kombinované. Práce zah??ajú najmä zber úrody, starostlivos? o zvieratá a farmu, pod?a potrieb a inštrukcií farmára. PRACOVNÉ ODBORY: - farmy na pestovanie zeleniny (vedomosti o pestovaní zeleniny, spracovanie, umývanie, triedenie, balenie zeleniny...) - farmy s orientáciou na ovocie, bobu?oviny (predovšetkým práca v ovocnom sade, triedenie, balenie, ochota vykonáva? úkolovú prácu) - konven?né po?nohospodárstvo (strojové dojenie, k?menie, po?né práce, kosba sena, zber, žatva...) - vinohradnícke farmy (vedomosti z odboru vinohradníctva, rez, vyväzovanie, práca vo vinici, v pivnici, postrekovanie...) - syrárne (spracovanie mlieka, práca v syrárni a v syrovej pivnici) - výkrm a chov ošípaných (dobré pozorovanie zvierat, zaznamenávanie údajov...)
Obdobie zverejnenia:
  1 mesiac
Druh p. pomeru:
  Hlavný pracovný pomer
Dĺžka p. pomeru:
  Do 12 mesiacov
Ponúkaný plat:
  50.000 - 80.000 SKK
Iné výhody
  - plat od 3050,- CHF brutto mesa?ne /1CHF – cca 20,50 SK/ - ubytovanie priamo na farme - nízke náklady na živobytie - výhodné platové podmienky - možnos? umiestnenia jednotlivcov i páry - spolo?nos? zabezpe?uje pracovné povolenie - asisten?ná linka zdarma po?as Vášho pracovného pobytu - asistencia s dopravou
Miesto výkonu:
  Bratislava I
Termín nástupu:
  celoro?né nástupy
Informácie pre uchádzača
  V prípade Vášho záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu nás ihne? kontaktujte a dohodnite si s nami osobné stretnutie, ktoré sa koná: - priamo v našich pobo?kách v Tren?íne a v Bratislave denne - v Žiline /každý piatok/ Mierové námestie 42/40, 911 01 Tren?ín, Tel: 032/744 0174, info@universalconsulting.sk Obchodná 3, 811 06 Bratislava, Tel: 02/52632137, info.ba@universalconsulting.sk Farská uli?ka 27, 010 01 Žilina, Tel: 0903/250 669, office@universalconsulting.sk Tešíme sa na ?alšiu spoluprácu!

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie:
    Stredoškolské bez maturity
Požadovaná prax:
  nie
Vhodnejšia vo veku:
  od 18 do 45
Pozícia je vhodnejšia pre:
  muža
Vhodná pre absolventa:
  áno
Jazykové znalosti:
  Nemecký jazyk - Mierne pokročilý
  Francúzsky jazyk - Mierne pokročilý
Počítačové znalosti:
Vodičský preukaz:
  
Ostatné informácie
  Svoje uplatnenie nájdu všetci tí, ktorí majú radi prácu na farme, radi pracujú v tíme a majú kladný vz?ah k prírode a všeobecný záujem o po?nohospodárstvo. POŽIADAVKY: - práca na min. 3 mesiace a viac - vz?ah k prírode, k práci na živo?íšnych farmách a kladný vz?ah k zvieratám - pracovitý, fyzicky zdatný ?lovek - dobrý zdravotný stav - flexibilita - šikovné ruky - odolnos? vo?i zápachu pri práci v ur?itých odboroch - pre ur?ité pozície sú skúsenosti v po?nohospodárstve predpokladom - doporu?ený vek 18-42 rokov, max. vek je do 50 rokov


O firme
Charakteristika:
  Universal Consulting je slovenská náborová spoločnosť, ktorá zabezpečuje kvalifikované aj nekvalifikované pracovné sily zahraničným agentúram a zamestnávateľom prevažne v krajinách EÚ. Majorita našich uchádzačov o prácu nachádza svoje uplatnenie vo Veľkej Británii, Írsku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Nórsku, Španielsku, Grécku, na Cypre, v Rakúsku a
Oblasť podnikania:
  Ľudské zdroje a personalistika
Adresa:
  Universal Consulting, s.r.o.
  Mierové námestie 42
  911 01 Tren?ín
  info@universalconsulting.sk
  www.praca-v-zahranici.sk


Máte záujem? Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
Späť
Prehľad kategórií

© 2024 Praca.in