TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Detaily o ponuke práce
Au-Pair pobyt - starostlivos? o deti v hos?ovských rodinách
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Kategórie/a:
  Služby
Náplň práce:
  Bežný de? Au Pair vyzerá asi nasledovne: ráno obliec? a nak?mi? deti, odviez? ich do školy, doma uprata? kuchy?u, umy? riad, povysáva? a utrie? prach, vyzdvihnú? deti zo školy, písa? s nimi domáce úlohy, prípadne venova? sa s nimi ich aktivitám – športovým, umeleckým, ?alším krúžkom.Týždenne je pracovný ?as 30 - 35 hodín. Au Pair má nárok na minimálne 1 a pol d?a vo?na po?as týžd?a. Po?et hodín môže by? vyšší, v tom prípade sa jedná o Au Pair Plus.Au Pair je príležitostne požiadaná rodinou o babysitting - osta? s de?mi sama ve?er, alebo celú noc
Obdobie zverejnenia:
  1 mesiac
Druh p. pomeru:
  Hlavný pracovný pomer
Dĺžka p. pomeru:
  Do 6 mesiacov
Ponúkaný plat:
  Dohodou SKK
Iné výhody
  Ubytovanie a stravovanie je poskytované rodinou zdarma, Au Pair je umožnené navštevova? jazykové kurzy (niektoré hos?ovské rodiny na kurz prispievajú formou príplatku, alebo zaplatenia cestovného).o o o o o o Prijímame aj prihlášky na letné Au Pair, nemôžeme však garantova? umiestnenie všetkých prihlásených. Au Pair pobytu sa môžu zú?astni? aj chlapci.Vo vä?šine krajín máme Au Pair kluby, kde je možnos? stretáva? sa s ostatnými Au Pair a vymie?a? si svoje skúsenosti, chodi? spolu na výlety, do školy a zoznámi? sa s množstvom ?udí z každého kúta sveta. V každej krajine máme svoje zastúpenie, v prípade problému sme schopní okamžite reagova? a rodinu vymeni?.
Miesto výkonu:
  Veľká Británia
Termín nástupu:
  po?as celého roka
Informácie pre uchádzača
  .V každej z krajín je podmienkou pre prijatie prihlášky minimálne základná znalos? jazyka príslušnej krajiny, skúsenosti s opatrovaním detí a ochota vykonáva? ?ahké domáce práce. Au Pair nie je práca, ale kultúrny výmenný pobyt, tzn. že hos?ovská rodina výmenou za vykonávanie uvedených povinností svojej Au Pair ponúka vreckové (priemerne od 50 GBP/ 80 € týždenne, táto hranica je spodnou hranicou, vreckové závisí od po?tu odpracovaných hodín, vybranej krajiny, v sú?asnosti býva ove?a vyššie).

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie:
    Nezáleží
Požadovaná prax:
  nie
Pozícia je vhodnejšia pre:
  nezáleží
Vhodná pre absolventa:
  áno
Jazykové znalosti:
  Anglický jazyk - Mierne pokročilý
Počítačové znalosti:
Vodičský preukaz:
  


O firme
Charakteristika:
  GWA poskytuje svojim klientom široký výber služieb na slovenskom aj zahrani?nom trhu tak v oblasti personalistiky ako aj cestovného ruchu už od roku 1997. Zaoberáme sa sprostredkovaním pracovných pobytov, brigád, Au Pair pobytov a sezónnych prác v zahrani?í. Sme držite?om licencie pre sprostredkovanie zamestnania za úhradu a ADZ udelenej ÚPSVaR.
Oblasť podnikania:
  Ľudské zdroje a personalistika
Adresa:
  GWA, s.r.o.
  Letná 47
  052 01 Spišská Nová Ves
  work@gwa.sk
  www.gwa.sk


Máte záujem? Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
Späť
Prehľad kategórií

© 2024 Praca.in