TV program .::. Katalog okien .::. Stavebniny OnLine .::. WallPapers .::. Online Slovník .::. Desktop skins .::. Prevody
Domov
Kontakt
PRIHLÁSENIE
MENU
JAZYK
Si v krajine:


ŠTATISTIKY
TOP


KURZY
POCASIE
REKLAMA


Zobrazovanie kategórií

Detaily o ponuke práce
Area Sales Manager
Zostávajúci čas: Platnosť vypršala.
Kategórie/a:
  Telekomunikácie
Náplň práce:
  •• Spracovanie trhu vo všetkých zverených teritóriách (Slovenská republika a zahrani?ie) •• Spolupráca so stálymi kontaktmi, optimalizácia predajných kanálov •• Akvizi?ná ?innos?, vytváranie dopytov na produkty spolo?nosti •• Monitorovanie a vyhodnocovanie dynamiky trhu, podávanie podnetov k vývoju nových výrobkov •• Proaktívna obchodná ?innos? pod?a filozofie, kde zákazník je na prvom mieste •• Identifikácia obchodných príležitostí a podpora obchodných partnerov •• Komunikácia v rámci spolo?nosti a partnerskej siete •• Sledovanie konkuren?ných produktov a obchodných kanálov •• Zaistenie technickej podpory, vlastná prezentácia produktu
Obdobie zverejnenia:
  1 mesiac
Druh p. pomeru:
  Hlavný pracovný pomer
Dĺžka p. pomeru:
  Na dobu neurčitú
Ponúkaný plat:
  Dohodou SKK
Iné výhody
  •• Mobilný telefón, notebook, služobné auto •• Možnos? sebarealizácie •• Možnos? pracova? na živnos?, alebo HPP •• ?alšie bonusy a odmeny budú predmetom osobného jednania s kandidátom
Miesto výkonu:
  Trenčín
Termín nástupu:
  Dohodou
Informácie pre uchádzača
  •• SŠ/VŠ vzdelanie (technické je preferované, nie podmienkou) •• Preukázate?né skúsenosti v oblasti priameho a nepriameho predaja •• Schopnos? prezentova? zverený produkt •• Systematický prístup k riešeniu problémov •• Ochota a schopnos? ?asto cestova? po celom zverenom teritóriu •• Aktívna znalos? anglického jazyka •• Znalos? iných jazykov výhodou •• Vodi?ský preukaz sk. B •• Znalos? práce v MS Office •• Tímový hrá? •• Proaktívne a organiza?né schopnosti •• Verbálna a mimoverbálna komunikácia na ve?mi dobre úrovni •• Samostatnos?, zodpovednos? •• Odolnos? proti stresu, systematický konštruktívny prístup k riešeniu problémov

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie:
    Nezáleží
Požadovaná prax:
  nie
Pozícia je vhodnejšia pre:
  nezáleží
Vhodná pre absolventa:
  áno
Jazykové znalosti:
Počítačové znalosti:
Vodičský preukaz:
  B, 
Ostatné informácie
  Dopl?ujúce informácie o pracovnom mieste: Miesto práce: Slovensko V prípade Vášho záujmu nám prosím zašlite Váš profesný životopis v slovenskom, po prípade anglickom jazyku a to na e-mail: jl@hr-people.sk V súlade so zákonom ?. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím, aby prevádzkovate? HR-PEOPLE s.r.o. so sídlom Bratislava, Radlinského 27 spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v zasielanom životopise a sprievodnom liste za ú?elom sprostredkovania zamestnania pre dotknutú osobu. Súhlas je platný do jeho odvolania dotknutou osobou. Súhlas je možné kedyko?vek písomne odvola?.


O firme
Charakteristika:
  HR-PEOPLE sústre?uje svoje úsilie na poskytovanie služieb v personálnej oblasti. Vysoký dôraz kladieme na humánny a profesionálny prístup k našim klientoma uchádza?om o prácu. Hodnoty HR-PEOPLE s.r.o. sú: • Humánnos? • Rast spolo?nosti • Profesionalita • Efektivita • Otvorená komunikácia • Precíznos? • Lojálnos? • Energia
Oblasť podnikania:
  Ľudské zdroje a personalistika
Adresa:
  HR-PEOPLE s.r.o.
  Radlinského 27/B
  81107 Bratislava
  jl@hr-people.sk
  www.hr-people.sk


Máte záujem? Zaregistrujte sa alebo sa prihláste
Späť
Prehľad kategórií

© 2024 Praca.in